Welcome to come Henan Minzheng Farming Co., Ltd. !
News
Contact us

Tel:0379-63059566 63059578
Phone:15838871102
Email:henanminzheng@sina.com
Address:Ma Hui village, Lian Zhuang Township, Yiyang County, Henan Province

Industry information
Current location:Home > News > Industry information